Autor/Author:Szmańda Jan:
Tytuł/Title:Polska myśl polityczna w zaborze pruskim od rozbiorów do roku 1863. Próba syntezy historycznej.
Notka wydawnicza/Blurb:Poznań; Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha, 1919.
Strony/Quantity of pages:208s.
Wymiar bloku/Size of the book block:22cm.
Uwagi/Notes:Oprawa wtórna półpłótno z otarciami, ślad pióra, przebarwienia, liczne podkreślenia ołówkiem w tekście. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
Cena/Price:120
Nr katalogowy/Item ID:45406
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek, regiony pomeranica wielkopolana, okres wydania 1900-1944/45 / history of Poland 19th century 18th century, regions Pomeranica Wielkopolska artefacts, period of edition 1900-1944/45 / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh., Regionen Pomeranica Großpolen, Erscheinungsperioden 1900–1944/45