Skan:
Autor/Author:Pacoszyński M.:
Tytuł/Title:Podwójna Książkowość Kupiecka podług metod amerykańskiej i włoskiej.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Nakładem Aleksandra Granke, 1913.
Strony/Quantity of pages:86, [2]s., [2]s. tabl. złoż.
Ilustracje/Quantity of illustrations:tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:20cm.
Seria/Series:(Seria: Bibljoteka "Polskiego Przeglądu Kupieckiego").
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza nieco uszkodzona, blok pęknięty, przedarcie, nieaktualna prywatna pieczęć własnościowa, przebarwienia. Pozycja w stanie co najmniej dobrym.
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:46385
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka handel, historia międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, okres wydania 1900-1944/45 / economy commerce, the period between 1918-1939 period of edition 1900-1944/45 / Wirtschaft Handel, Zwischenkriegszeit Erscheinungsperioden 1900–1944/45