Autor/Author:Alighieri Dante
Tytuł/Title:Boska Komedja
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", 1921
Strony/Quantity of pages:[4], 799s.
Wymiar bloku/Size of the book block:18 cm
Nakład/Circulation:1500
Uwagi/Notes:Nakład 1500 egzemlarzy numerowanych. Egz. nr 0121. Oprawa biblioteczna półpłótno nieco uszkodzona, podklejona, blok pęknięty, przebarwienia, nieaktualna pieczęć własnościowa instytucji. Pozycja w stanie dobrym
ISBN/ISSN:-
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:46403