Skan:
Autor/Author:Taszycki Witold:
Tytuł/Title:Polskie nazwy osobowe.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków [etc.]: Gebethner i Wolff; z zasiłkiem Ministerstwa W.R.i O.P. [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego], 1924.
Strony/Quantity of pages:32s.
Wymiar bloku/Size of the book block:18cm.
Seria/Series:(Seria: Bibljoteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego; nr 5).
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza, ślad pióra, przebarwienia. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:46439
Kategorie tematyczne/Theme Categories:nauka językoznawstwo, okres wydania 1900-1944/45 / science linguistics, period of edition 1900-1944/45 / Wissenschaft Sprachkunde, Erscheinungsperioden 1900–1944/45