Autor/Author:Szober Stanisław:
Tytuł/Title:Gramatyka języka polskiego.
Notka wydawnicza/Blurb:Lwów; Warszawa: Książnica Polska Tow[arzystwa] Nauczycieli Szkół Wyższych, 1923.
Strony/Quantity of pages:XIII, [3], 408 s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., rys., tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Uwagi/Notes:Oprawa wydawnicza półpłótno luźna, blok pęknięty, nieaktualna prywatna pieczęć własnościowa, ślad pióra, karta przedtytułowa i ostatnia uszkodzona, brak końcowych kart. Pozycja w stanie co najmniej dobrym.
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:46567
Kategorie tematyczne/Theme Categories:nauka językoznawstwo, okres wydania 1900-1944/45 / science linguistics, period of edition 1900-1944/45 / Wissenschaft Sprachkunde, Erscheinungsperioden 1900–1944/45