Skan:

Typ:druk konspiracyjny
Tytuł/Title:[Dodatek do Biuletynu Informacyjnego]. Pokwitowania Ofiar dla B.I. w m. lutym 1944 r. [Inc.:] Kwitujemy odbiór na B.I. 29.631. 10.000 Adam, Adam. 500 zł [...].
Notka wydawnicza/Blurb:[Warszawa]: [Armia Krajowa; Delegatura Rządu], [1944].
Strony/Quantity of pages:[3]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:18cm.
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz ze śladem złożenia, nieznacznie uszkodzony. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Czasopismo konspiracyjne z okresu II wojny światowej. Literatura: - Dobroszycki 1962 nie notuje (również w poz. 49); - Cieślakiewicz, Falkowska, Paczkowski 1984 nie notuje (również w poz. 51); - Jarowiecki, Wójcik 1992 nie notuje (również w poz. 27); - Mroczkowski, Nowosad-Łaptiew 1979 poz. 135 i po poz. 538. B. I. = Biuro Informacji [i Propagandy Komendy Głównej AK]. Rzadkie.
Waga/Weight:10g
Cena/Price:300
Nr katalogowy/Item ID:47679
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie polskie konspiracyjne 1939-1945, historia Polski II wojna światowa okupacja wojskowość, ogólne druki konspiracyjne 1939-1945, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland World War II Occupation 1939-1945 Military, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 2. Weltkrieg Besatzung 1939-1945 Militärwesen, Erscheinungsperioden 1900–1944/45