Skan:

Autor/Author:Pachoński Jan:
Tytuł/Title:Dawne mury floriańskie. Zarys historyczny fortyfikacji i organizacji obrony miasta oraz przewodnik po wystawie "Dawne warownie Krakowa".
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki i i układ graficzny Krzysztof Trzebicki.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, [druk 1956].
Strony/Quantity of pages:71, [1]s., [1]k. tabl. złoż.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., pl., tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Nakład/Circulation:1500
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa bardzo nieznacznie uszkodzona, na karcie tytułowej nieaktualne adnotacje własnościowe ołówkiem, w tekście nieliczne zaznaczenia ołówkiem. Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:140g
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:48472
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XV wiek XVI wiek miejscowości i regiony wojskowość średniowiecze, ilustratorzy graficy Trzebicki Krzysztof, sztuka XV wieku XVI wieku architektura europejska Polska średniowiecze, regiony cracoviana / history of Poland 15th century 16th century Military The Middle Ages, art art of the 15th century art of the 16th century architecture The Middle Ages, regions Cracoviana / Geschichte Polens 15. Jh. 16. Jh. Militärwesen Mittelalter, Kunst Kunst des 15. Jh.s Kunst des 16. Jh.s Architektur Mittelalter, Regionen Krakau