Skan:

Autor/Author:Jaros Jerzy:
Tytuł/Title:Dawne i nowe gwarectwa.
Notka wydawnicza/Blurb:Katowice: Muzeum Śląskie, 1986.
Strony/Quantity of pages:12, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Wszechnica Muzeum Śląskiego).
Nakład/Circulation:1000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:49080
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka górnictwo, historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 gospodarcza międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45 współczesność od 1945, regiony silesiana Górny Śląsk zagłębiana / economy, history of Poland 19th century 20th century the period between 1918-1944/45 Contemporary Times (after 1944), regions Zagłębie Dąbrowskie artefacts / Wirtschaft, Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit Gegenwart, Regionen Dombrowaer Gebiet