Skan:

Autor/Author:Szelińska Wacława:
Tytuł/Title:Ślązacy w Uniwersytecie Krakowskim w XV i XVI wieku w świetle ich książek i księgozbiorów.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Katowice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1999.
Strony/Quantity of pages:50s., [6]s. tabl. w tym złoż.
Ilustracje/Quantity of illustrations:faks.;
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Seria Bibliofilska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 23).
Nakład/Circulation:500
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:120g
ISBN/ISBN:83-905439-5-8
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:5424
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XV wiek XVI wiek biografie, nauka oświata, ogólne bibliologia, regiony cracoviana silesiana całość / history of Poland 15th century 16th century biography, science education, regions Cracoviana Silesiana / Geschichte Polens 15. Jh. 16. Jh. Biografie, Wissenschaft Bildungswesen, Regionen Krakau Silesiana