Skan:

Autor/Author:Odymalski Walenty:
Tytuł/Title:Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej. Pieśni dwanaście.
Współautorzy/Co-authors:Z rękopisu wydał Jan Czubek.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Polska Akademja Umiejętności, 1930.
Strony/Quantity of pages:XXXV, [1], 574, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Bibljoteka Pisarzów Polskich; 83).
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz nieobcięty, na grzbiecie biblioteczna adnotacja flamastrem, na odwrocie karty tytułowej nieaktualna pieczęć biblioteczna poza tym egzemplarz bez wad. Pozycja w dość ładnym stanie.
Waga/Weight:650g
Cena/Price:180
Nr katalogowy/Item ID:54824
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVII wiek wojskowość, literatura poezja, literatura polska literatura do XVII w., religia historia kościoła katolickiego polskiego, regiony Małopolska / history of Poland 17th century Military, literature poetry, religion, regions Małopolska artefacts / Geschichte Polens 17. Jh. Militärwesen, Literatur Dichtung, Religion, Regionen Kleinpolen