Skan:

Autor/Author:Połomski Franciszek:
Tytuł/Title:Niemiecki Urząd do Spraw Mniejszości. 1922-1937.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
Strony/Quantity of pages:157s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:750
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieznacznie poplamiona i uszkodzona, blok czysty i bez wad. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Praca poświęcona jest niemieckiemu Urzędowi do Spraw Mniejszości w Opolu wprowadzony konwencją genewską z 1922 roku, jego organizacji oraz praktyce działania wobec ludności polskiej i żydowskiej.
Waga/Weight:230g
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:5573
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 mniejszości narodowe i religijne, historia Polski międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 mniejszości narodowe i religijne, ogólne judaika (judaica), polityka historia administracji, regiony silesiana Opolszczyzna / the period between 1918-1939 Judaica history of Poland the period between 1918-1939, politics, regions / Zwischenkriegszeit Iudaica Geschichte Polens Zwischenkriegszeit, Politik, Regionen