Skan:
Tytuł/Title:[Ustawa szkolna] Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Wydział Wyznań i Oświecenia w Warszawie dnia 24 lutego 1834. No Dzien: (Wydz: 7,446/Jene: 216,231 i 7,799/27,301 33 r. Wprowadziwszy w wykonanie Ustawę Szkolną [...].
Notka wydawnicza/Blurb:[Warszawa: b.w., 1834].
Strony/Quantity of pages:31, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:34cm.
Oprawa/Binding:Oprawa z epoki tymczasowa.
Stan zachowania/Condition:Ubytek na górnym marginesie pierwszej karty bez szkody dla tekstu, słaby ślad pionowego złożenia, na części kart marginalia z epoki. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Rzadki druk.
Waga/Weight:90g
Cena/Price:350
Nr katalogowy/Item ID:56544
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek źródła historyczne, nauka oświata prawo, okres wydania 1900-1944/45 / history of Poland 19th century, science education law, period of edition 1900-1944/45 / Geschichte Polens 19. Jh., Wissenschaft Bildungswesen Recht, Erscheinungsperioden 1900–1944/45