Skan:
Tytuł/Title:Pion. Tygodnik literacko-społeczny. R.6 (1938). Nr 23 (244) (12 czerwca 1938).
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: [b.w.], 1938.
Strony/Quantity of pages:6s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:48cm.
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz złożony, niewielki ślad zalania, nieco uszkodzone marginesy. Pozycja w stanie co najmniej dobrym.
Uwagi/Notes:"Pion" - tygodnik społeczno-kulturalny ukazujący się w latach 1933-1939 w Warszawie ideowo związany z obozem sanacyjnym skłaniając się potem ku nurtowi prawicowemu (R.1: nr 1 (7.10.1933) - R.7: nr 17 (290) (30.04.1939)), różni wydawcy i redaktorzy. W piśmie publikowali m.in. Jan Brzękowski, Teodor Bujnicki, Michał Choromański, Kazimierz Czachowski, Józef Czechowicz, Ignacy Fik, Stefan Flukowski, Ludwik Fryde, Olgierd Górka, Karol Irzykowski, Manfred Kridl, Tadeusz Kudliński, Julian Krzyżanowski, Stefan Lichański, Józef Łobodowski, Bolesław Miciński, Czesław Miłosz, Jan Bolesław Ożóg, Tadeusz Peiper, Marian Piechal, Stanisław Piętak, Leon Piwiński, Władysław Pobóg-Malinowski, Adolf Rudnicki, Władysław Sebyła, Jan Emil Skiwski, Adam Skwarczyński, Ewa Szelburg-Zarembina, Konstanty Troczyński, Melchior Wańkowicz, Jan Wiktor, Konrad Winkler, Józef Wittlin, Kazimierz Wyka, Karol Wiktor Zawodziński. Nakład pismo do 10.000, zwykle około 5.000 egz. Numer zawiera: - Czesław Miłosz: Obrachunki [nowela, portret autora]; - Ferdynand Goetel: Słowo o przymusie; - Jan Emil Skiwski: Polska contra polskość; - Konrad Winkler: Lucjan Adentowicz i "Pryzmat" [z 3 ilustracjami];
Waga/Weight:40g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:57051
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski kultura międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, literatura nowele publicystyka, literatura polska literatura 1900-1944, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland culture the period between 1918-1939, literature short stories journalism, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens Kultur Zwischenkriegszeit, Literatur Novellen Publizistik, Erscheinungsperioden 1900–1944/45