Skan:
Tytuł/Title:Głos Narodu. R.26 (1916). Nr 572 (1 grudnia 1916). Wydanie popołudniowe.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: "Głos Narodu" Spółka, 1916.
Strony/Quantity of pages:2s.
Wymiar bloku/Size of the book block:55cm.
Stan zachowania/Condition:Numer złożony, nieznacznie uszkodzony i poplamiony. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Konserwatywny, także klerykalny i antysemicki dziennik polityczny wydawany w Krakowie założony w 1893 przez Józefa Rogosza o bardzo zróżnicowanym nakładzie ukazujący się do 1939 roku (z krótkimi przerwami) często dwukrotnie, a nawet trzykrotnie dziennie, także wydawany z różnymi dodatkami [Nr okazowy; R.1, nr 2 (29 listopada 1893) - R.46, nr 243 (3 września 1939)]; zob. Jakubek 2004 ss.76-87; Prasa polska w latach 1864-1918 s.125 i inne.
Waga/Weight:20g
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:57463
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski XX wiek 1900-1918, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland 20th century, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 20. Jh., Erscheinungsperioden 1900–1944/45