Skan:

Autor/Author:Hanke Rajmund:
Tytuł/Title:Słownik polskiego śpiewactwa Górnego Śląska od Wiosny Ludów do przełomu tysiącleci.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Justyna Szklarczyk-Lauer.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Katowice: Śląska Biblioteka Muzyczna; Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 2001.
Strony/Quantity of pages:351, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:1400
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
Stan zachowania/Condition:Blok całkowicie przełamany (w 2 częściach), ale nie jest luźny. Pozycja w dość ładnym stanie.
Waga/Weight:600g
ISBN/ISBN:83-907243-3-2
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:57710
Kategorie tematyczne/Theme Categories:sztuka XIX wieku XX wieku 1900- 1944 europejska Polska muzyka słowniki i encyklopedie współczesna (po 1945), regiony silesiana Górny Śląsk silesiana Górny Śląsk - Śląsk Cieszyński i Opawski silesiana Opolszczyzna (Górny lub Dolny Śląsk) / art art of the 19th century art of the 20th century 1900-1944 music dictionaries, regions / Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Musik Wörterbücher, Regionen