Skan:
Tytuł/Title:Wiadomości Literackie. Tygodnik. R.13 (1936). Nr 38 (670) (6 września 1936).
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, 1936.
Strony/Quantity of pages:6s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:51cm.
Stan zachowania/Condition:Numer złożony, nieznacznie uszkodzony i poplamiony, nieznaczne przedarcia. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Numer zawiera m.in.: - Józef Łobodowski: "Za naszą wolność i waszą" (o Rosji i Ukrainie); - Maria Dąbrowska: Na wyspie Rab (reportaż z 1 fotografią); - Włodzimierz Szewczuk: Typologia inteligencji. Rozmowa z prof. Stefanem Szumanem (z 2 fotografiami); - Quidam (Wiktor Weintraub): Henry de Monfreid i jego "etiopica" (z 1 fotografią); - Stefan Rygiel: Zasługi Ignacego Chrzanowskiego dla Warszawy (z 1 fotografią); Najważniejszy tygodnik społeczno-kulturalny II RP głównie o tematyce literackiej wydawany od 1924 do 1939 roku R.1 (1924): nr 1 z 6.01.1924 - R.16 (1939): nr 37 (829) z 3.09.1939, założony i prowadzony przez cały okres międzywojnia przez Mieczysława Grydzewskiego. Początkowo piłsudczykowskie, po procesie brzeskim prodemokratyczne i sympatyzujące z opozycją, liberalne. Liczne pierwodruki wierszy, nowel i powieści (w odcinkach). Nakład czasopisma do 15.000 (przeważnie dużo mniejszy po kilka tysięcy), pismo kierowane do wykształconego inteligenckiego odbiorcy.
Waga/Weight:50g
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:57888
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, literatura opowiadania poezja publicystyka reportaż szkice literackie i eseje, literatura polska literatura 1900-1944, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland the period between 1918-1939, literature stories poetry journalism, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens Zwischenkriegszeit, Literatur Erzählungen Dichtung Publizistik, Erscheinungsperioden 1900–1944/45