Skan:
Tytuł/Title:Wiadomości Literackie. Tygodnik. R.15 (1938). Nr 29 (755) (10 lipca 1938).
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, 1938.
Strony/Quantity of pages:8s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:51cm.
Stan zachowania/Condition:Numer złożony, dość mocno uszkodzony z przedarciami i poplamiony. Pozycja w stanie dobrym.
Uwagi/Notes:Numer zawiera m.in.: - Jarosław Iwaszkiewicz: Śniadanie u Teodora [fragment powieści "Pasje błędomierskie" opuszczony w wydaniu książkowym ze względów kompozycyjnych]; - Ksawery Pruszyński: Hlinka [cykl: Listy z Czechosłowacji; z 2 fotografiami]; - Bruno Winawer: Muszle na wybrzeżu. Białe karły - Motor słoneczny - Pomysł psychologa; - Maria Jasnorzewska: Szkicownik poetycki; - Antoni Słonimski: Kronika tygodniowa. Najważniejszy tygodnik społeczno-kulturalny II RP głównie o tematyce literackiej wydawany od 1924 do 1939 roku R.1 (1924): nr 1 z 6.01.1924 - R.16 (1939): nr 37 (829) z 3.09.1939, założony i prowadzony przez cały okres międzywojnia przez Mieczysława Grydzewskiego. Początkowo piłsudczykowskie, po procesie brzeskim prodemokratyczne i sympatyzujące z opozycją, liberalne. Liczne pierwodruki wierszy, nowel i powieści (w odcinkach). Nakład czasopisma do 15.000 (przeważnie dużo mniejszy po kilka tysięcy), pismo kierowane do wykształconego inteligenckiego odbiorcy.
Waga/Weight:70g
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:58003
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, literatura opowiadania poezja publicystyka szkice literackie i eseje, literatura polska literatura 1900-1944, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland the period between 1918-1939, literature stories poetry journalism, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens Zwischenkriegszeit, Literatur Erzählungen Dichtung Publizistik, Erscheinungsperioden 1900–1944/45