Skan:
Typ:druk konspiracyjny
Tytuł/Title:WRN [Wolność Równość Niepodległość]. R.5 (1943). Nr 15 (121) (30 lipca 1943).
Notka wydawnicza/Blurb:[Warszawa]: [Wolność Równość Niepodległość], 1943.
Strony/Quantity of pages:8s.
Wymiar bloku/Size of the book block:18cm.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Czasopismo konspiracyjne z okresu II wojny światowej, tygodnik oraz dwutygodnik drukiem (początkowo w formie maszynopisu) wydawany w Warszawie 1940 - VI 1944 przez WRN (Wolność Równość Niepodległość) jako organ centralny (kontynuacja pisma "Tydzień"). Literatura: - Dobroszycki 1962 poz. 905 - Cieślakiewicz, Falkowska, Paczkowski 1984 poz. 593 - Jarowiecki, Wójcik 1992 poz. 424 - Mroczkowski, Nowosad-Łaptiew 1979 poz. 795
Waga/Weight:10g
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:58064
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie polskie konspiracyjne 1939-1945, historia Polski II wojna światowa okupacja ruch lewicowy wojskowość, ogólne druki konspiracyjne 1939-1945, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland World War II Occupation 1939-1945 Military, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 2. Weltkrieg Besatzung 1939-1945 Militärwesen, Erscheinungsperioden 1900–1944/45