Skan:
Typ:druk konspiracyjny
Tytuł/Title:Biuletyn Informacyjny. R.5 (1943). Nr 14 (169) (8 kwietnia 1943).
Notka wydawnicza/Blurb:[Warszawa]: [SZP; ZWZ; AK], 1943.
Strony/Quantity of pages:8s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz złożony, nieznacznie uszkodzony. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Czasopismo konspiracyjne z okresu II wojny światowej wydawane przez SZP (Służbę Zwycięstwu Polski), potem ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) i AK (Armię Krajową) w Warszawie (po powstaniu warszawskim wydawany w Krakowie) XI 1939 - I 1945 jako druk, codziennie potem 2x w tygodniu. Literatura: - Dobroszycki 1962 poz. 49 - Cieślakiewicz, Falkowska, Paczkowski 1984 poz. 51 - Jarowiecki, Wójcik 1992 poz. 27 - Mroczkowski, Nowosad-Łaptiew 1979 poz. 50
Waga/Weight:10g
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:58121
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie polskie konspiracyjne 1939-1945, historia Polski II wojna światowa okupacja wojskowość, ogólne druki konspiracyjne 1939-1945, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland World War II Occupation 1939-1945 Military, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 2. Weltkrieg Besatzung 1939-1945 Militärwesen, Erscheinungsperioden 1900–1944/45