Skan:

Tytuł/Title:Studia Śląskie. T.70 (2011): Wokół przemian kulturowych i politycznych na Śląsku w XIX i XX wieku.
Współautorzy/Co-authors:Pod redakcją naukową Bernarda Linka.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Henryk Bzdok.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Opole: Wydawnictwa Państwowego Instytutu Naukowego - Instytut Śląski, 2011.
Strony/Quantity of pages:353s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., faks., tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (nowa).
Uwagi/Notes:Zawiera: Studia - Aleksander Kwiatek: Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki); - Barbara Techmańska: Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946-1968; - Adriana Dawid: Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957-1971); - Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek: Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych; - Brygida Solga: Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze; Miscellanea i materiały - Stanisława Sochacka: O polskich i niemieckich nazwach młynów na Śląsku; - Monika Choroś, Łucja Jarczak: Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków; - Małgorzata Iżykowska: "Co polecam waszej dobroczynności". Jak proszono o pieniądze w wiejskim kościele na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku; - Piotr Pałys: Kwestia kościelna w polsko-czeskim sporze o ziemię raciborską i głubczycką w latach 1945-1947; - Jolanta Gołąb-Kowalska: Udział PPR, PPS i PZPR w systemie władzy w powiecie pszczyńskim w latach 1945-1950; - Dariusz Węgrzyn: Kulisy wyborczego sukcesu. Udział Urzędu Bezpieczeństwa w kampanii wyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku w powiecie kozielskim; - Zbigniew Bereszyński: Przygotowania do stanu wojennego na Śląsku Opolskim; - Paweł Popieliński: Tożsamość narodowa młodzieży mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku; - Stanisław Koziarski: System transportowy Śląska. Przeglądy - Leokadia Drożdż: Dzieje oświaty polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim (bibliografia rozumowana wybranych wydawnictw zwartych); - Grzegorz Strauchold: Rzeczpospolita czy Rzecz Polaków? Na kanwie książki Piotra Madajczyka i Danuty Berlińskiej Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć; - Anna Bereś, Olaf Gwiżdż, Paweł Sadło: Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim 1945-2005. Aspekty demograficzne i społeczne (założenia badań empirycznych).
Waga/Weight:560g
ISBN/ISBN:ISSN 0039-3355
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:58288
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, gospodarka komunikacja, historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 bibliografie biografie gospodarcza miejscowości i regiony miscellanea i materiały konferencyjne międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 mniejszości narodowe i religijne ruch lewicowy współczesność od 1945, ilustratorzy graficy Bzdok Henryk, nauka językoznawstwo oświata socjologia, ogólne bibliografie judaika (judaica), religia historia kościoła katolickiego polskiego, regiony silesiana Dolny Śląsk silesiana Górny Śląsk silesiana Górny Śląsk - Śląsk Cieszyński i Opawski silesiana Opolszczyzna (Górny lub Dolny Śląsk) silesiana całość / magazines Polish, economy communication, history of Poland 19th century 20th century bibliography biography the period between 1918-1939 Contemporary Times (after 1944), bibliography Judaica science linguistics education sociology, religion, regions Silesiana / Zeitschriften polnische, Wirtschaft Verkehr, Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Bibliografie Biografie Zwischenkriegszeit Gegenwart, Bibliografie Iudaica Wissenschaft Sprachkunde Bildungswesen Soziologie, Religion, Regionen Silesiana