Skan:
Tytuł/Title:Kuryer Literacko-Naukowy. R.10 (1933). Nr 5 (30.01.1933).
Tytuł oryginalny/Originally published under the title:Kurier Literacko-Naukowy.
Notka wydawnicza/Blurb:[Kraków]: [Wydawnictwo Ilustrowanego Kuryera Codziennego], 1933.
Strony/Quantity of pages:12s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:48cm.
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz złożony, nieco poplamiony i uszkodzony. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
Uwagi/Notes:"Kuryer Literacko-Naukowy" najpopularniejsze (i na dobrym poziomie) pismo społeczno-kulturalne i literackie międzywojnia wydawane w latach 1925-1939 jako dodatek do "Ilustrowanego Kuryera Codziennego" (IKC) w koncernie prasowym kierowanym przez Mariana Dąbrowskiego w Krakowie - wcześniej jako nieregularny dodatek, samodzielnie R.2 (1925) nr 40 [faktycznie 42] = 280 (12.10.1925) - R.16 (1939) nr 35 (28.08.1939). Numer zawiera m.in.: - Władysław Bogatyński: Grabarze dawnej Polski (W dwusetną rocznicę zgonu Augusta II † 1/II 1733 i elekcji Augusta III 5/X 1733) [z 6 ilustracjami]; - Tadeusz Szydłowski: Stosz czy Stwosz; - T. K.: Pamiątki po królowej Jadwidze w Katedrze na Wawelu [z 6 fotografiami]; - H. Retinger: Jedyne kolonie Rzeczplitej - zapomniane [Gambia i i Tobago włości lenników Polski książąt kurlandzkich, z 2 mapkami]; - Aniela Stapińska (Poronin): Wesele góralskie [z 4 rysunkami Jana Szancera]; - Michał Tarnowski: Z Indii do Afryki [reportaż z 6 fotografiami].
Waga/Weight:50g
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:58753
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski kultura międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, ilustratorzy graficy Szancer Jan Marcin*, literatura opowiadania poezja publicystyka reportaż satyra i humor szkice literackie i eseje, literatura polska literatura 1900-1944, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland culture the period between 1918-1939, literature stories poetry journalism satire, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens Kultur Zwischenkriegszeit, Literatur Erzählungen Dichtung Publizistik Satire, Erscheinungsperioden 1900–1944/45