Skan:
Tytuł/Title:Jutro Polski. Tygodnik polityczno-literacki = Poland of Tomorrow. The Polish Weekly. R.2 (1945). Nr 11 (13) (18 marca 1945) / Wspomnienia Stanisława Grabskiego.
Notka wydawnicza/Blurb:Londyn: Published of “Jutro Polski", [1945].
Strony/Quantity of pages:4s.
Wymiar bloku/Size of the book block:44cm.
Stan zachowania/Condition:Numer wydawniczo złożony. Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Literatura: Jagielska 1996 poz. 460, Kowalik poz. 1083. Tygodnik związany z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL) ukazujący się w Londynie w latach 1944-1992 - R.1 (1944) nr 1 (24 grudnia 1944), potem od R.18 (1961) jako dwutygodnik, już jako kwartalnik od 1989 do R.49 (1992), nr 3/4 = wrzesień/grudzień 1992. Pierwszym redaktorem był Stanisław Młodożeniec. Pismo poprzedzone przez tygodnik Jutro Polski. Poland of To-morrow - the Polish Fortnightly od 1942, nr 1 (5 marca 1942) - 1943 (?) pismo ruchu narodowego. Numer zawiera m.in.: - Mieczysław Szerer: Dumbarton Oaks i San Francisco (1); - gen. Izydor Modelski: Twórcy chaosu [krytycznie o rządach sanacyjnych]. - Stanisław Grabski: Z moich wspomnień (3). U źródeł współczesnych kierunków ideologicznych.
Waga/Weight:20g
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:59359
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie polskie emigracyjne, historia Polski II wojna światowa współczesność od 1945, ogólne druki emigracyjne, okres wydania 1900-1944/45 1945-1949 / magazines Polish, history of Poland World War II Contemporary Times (after 1944), emmigration editions/prints period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 2. Weltkrieg Gegenwart, Emigration Erscheinungsperioden 1900–1944/45