Skan:
Tytuł/Title:Rzeczpospolita Polska. Dwutygodnik. Pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym i kulturalnym. R.7 (1963). Nr 4 (112) (20 czerwca 1963) / śmierć Jana XXIII.
Tytuł oryginalny/Originally published under the title:Republic of Poland.
Notka wydawnicza/Blurb:Londyn: [b.w.], 1963.
Strony/Quantity of pages:8s.
Wymiar bloku/Size of the book block:45cm.
Stan zachowania/Condition:Numer złożony, nierozcięty. Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Literatura: Jagielska 1996 poz. 1153, Kowalik poz. 2690. Czasopismo wydawane w Londynie w okresie 1957-1991, początkowo dwutygodnik do 1960, potem miesięcznik = R. 1 (1957), nr 1 (17 maja 1957) - R.35 (1991), nr 12/1=435/436 (grudzień/styczeń 1990/1991). W podtytule utrzymano podtytuł "Dwutygodnik" mimo, iż pismo było miesięcznikiem.
Waga/Weight:30g
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:59468
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie polskie emigracyjne, historia Polski emigracja, Polonia, zesłanie współczesność od 1945, ogólne druki emigracyjne / magazines Polish, history of Poland emmigration Contemporary Times (after 1944), emmigration editions/print / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens Emigration Gegenwart, Emigratio