Skan:
Tytuł/Title:Ku Wolnej Polsce. Tygodnik Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. Codzienne pismo Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. 1942. Nr P-161 (12 sierpnia 1942).
Notka wydawnicza/Blurb:[M.p. = Miejsce postoju (Gedera?)]: [Sekcja Propagandy Oświaty i Kultury Dowództwa Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie], 1942.
Strony/Quantity of pages:2s.
Wymiar bloku/Size of the book block:33cm.
Stan zachowania/Condition:Numer nieznacznie uszkodzony i poplamiony. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Maszynopis powielany. Literatura: Jagielska 1996 poz. 544, Kowalik poz. 1378. Dziennik ukazujący się w 1942 wychodzący dwukrotnie dziennie, wydawany przez Sekcję Propagandy Oświaty i Kultury Dowództwa Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie w Gederze (Palestyna)?
Waga/Weight:10g
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:59803
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie polskie emigracyjne, historia Polski II wojna światowa emigracja, Polonia, zesłanie, ogólne druki emigracyjne, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland World War II emmigration, emmigration editions/prints period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 2. Weltkrieg Emigration, Emigration Erscheinungsperioden 1900–1944/45