Skan:

Tytuł/Title:Ilustrowany Kurier Codzienny. Bezpłatny dodatek tygodniowy "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" do nr 315. R.9 (1933). Nr 46 (467) (13 listopada 1933) / Zakopane / Inowrocław / Białystok / Kołomyja / Katowice / Żywiec.
Tytuł oryginalny/Originally published under the title:IKC.
Współautorzy/Co-authors:Redaktor naczelny Marian Dąbrowski.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Wydawnictwo Marian Dąbrowski, 1933.
Strony/Quantity of pages:IV s. głównie ilustracje
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., fot.;
Wymiar bloku/Size of the book block:42cm.
Stan zachowania/Condition:Numer ze śladem wtórnego złożenia, nieznacznie uszkodzony. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Tygodnik ilustrowany stanowiący bezpłatny dodatek do "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" wydawany w latach 1925-1939 = R.1 (1925), nr 1 (19 stycznia 1925) - R.15, nr 35 (28 sierpnia 1939). Fotografia polska z obszaru II RP i obca spoza kraju. Numer zawiera m.in. nw. fotografie: - na pierwszej stronie: Pierwszy śnieg w Zakopanem; - Święto czechosłowackie w Inowrocławiu; - Nowa rewia w Warszawie ("Syrena na wędce" w Teatrze "Cyganeria"); - "Tydzień Dziecka" w Białymstoku; - Angielska nowość w teatrze krakowski (Teatr im. J. Słowackiego "Igraszki muzyczne", sztuka dot. Zagłębia Borysławskiego); - Z rozwoju harcerstwa na Górnym Śląsku (Katowice); - Nowa placówka szkolnictwa zawodowego (kamień węgielny pod budowę szkoły drzewnej w Kołomyi); - Z działalności L.O.P.P. na zachodnich kresach R.P. (Żywiec).
Waga/Weight:20g
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:60099
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, sztuka XX wieku 1900- 1944 europejska Polska fotografia, okres wydania 1900-1944/45 / magazines Polish, history of Poland the period between 1918-1939, art art of the 20th century 1900-1944 fotography, period of edition 1900-1944/45 / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens Zwischenkriegszeit, Kunst Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Fotografie, Erscheinungsperioden 1900–1944/45