Skan:

Autor/Author:Wasylewski Stanisław:
Tytuł/Title:Czterdzieści lat powodzenia. Przebieg mojego życia.
Współautorzy/Co-authors:Przygotował do druku, przypisy i noty biograficzne Edward Kiernicki i Franciszek Pajączkowski.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Jerzy Adamski.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
Strony/Quantity of pages:[1]k. tabl., 495, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:1portr.;
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Nakład/Circulation:6500
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieco uszkodzona i zabrudzona, egzemplarz z nieznacznie zagiętymi rogami, blok pęknięty, czysty, karty nierozcięte. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
Uwagi/Notes:Wspomnienia z lat ok. 1900 - 1939 (Kresy, Poznań, Lwów).
Waga/Weight:490g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:6416
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XX wiek 1900-1918 kultura międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 wspomnienia, dzienniki i autobiografie, regiony Galicja Wschodnia lwowiana posnaniana / history of Poland 20th century culture the period between 1918-1939 memoirs, regions Eastern Galicia artefacts Lvoviana artefacts of Lvov / Geschichte Polens 20. Jh. Kultur Zwischenkriegszeit Erinnerungen, Regionen Ostgalizien Lemberg