Skan:

Autor/Author:Kocój Henryk:
Tytuł/Title:Niemcy a powstanie listopadowe. Sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831. Zagadnienia wybrane.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Irena Kauzik.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1970.
Strony/Quantity of pages:179s.
Wymiar bloku/Size of the book block:20cm.
Nakład/Circulation:3350
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:180g
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:7244
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia XIX wiek, historia Europy Niemcy, historia Polski XIX wiek powstanie listopadowe 1830-1831, ilustratorzy graficy Kauzik Irena / 19th century history of Poland 19th century / 19. Jh. Geschichte Polens 19. Jh.