Skan:

Autor/Author:Hanke Rajmund:
Tytuł/Title:Silesia Cantat. Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Śląsku.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Franciszek Kłak.
Notka wydawnicza/Blurb:Katowice: Muzeum Śląskie, 1996.
Strony/Quantity of pages:333, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Na przedniej okładce i kilku pierwszych kartach bardzo nieznaczny ślad po spinaczu. Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:550g
ISBN/ISBN:83-85039-39-2
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:7837
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 monografie współczesność od 1945, ilustratorzy graficy Kłak Franciszek, sztuka XIX wieku XX wieku 1900- 1944 europejska Polska muzyka współczesna (po 1945), regiony silesiana Górny Śląsk silesiana Górny Śląsk - Śląsk Cieszyński i Opawski silesiana Opolszczyzna (Górny lub Dolny Śląsk) / history of Poland 19th century 20th century the period between 1918-1939 Contemporary Times (after 1944), art art of the 19th century art of the 20th century 1900-1944 music, regions / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit Gegenwart, Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Musik, Regionen