Skan:

Autor/Author:Woycicki Alfred:
Tytuł/Title:Wspomnienia: 1855-1954. Ludwik Solski (Ludwik Napoleon Sosnowski). 2t.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Strony/Quantity of pages:T.1. 272s. T.2. 561s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Pamiętniki i Wspomnienia. Seria 1: Pamiętniki Polskie).
Nakład/Circulation:20205
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza płótno.
Stan zachowania/Condition:Brak obwolut, w tomie 1 oprawa nieznacznie przebarwiona, w t.2 wyklejki nieco poplamione, nieznaczne adnotacje na wyklejkach obu tomów poza tym tomy bez wad. Pozycja w dość ładnym stanie.
Uwagi/Notes:T.1: Wspomnienia 1855-1893; T.2: Wspomnienia 1893-1954 napisane na podstawie rozmów. Oba tomy w typowy sposób wydawniczo nieznacznie różnią się odcieniem płótna.
Waga/Weight:1270g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:9777
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 biografie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 wspomnienia, dzienniki i autobiografie współczesność od 1945, sztuka XIX wieku XX wieku 1900- 1944 europejska Polska teatr współczesna (po 1945) / history of Poland 19th century 20th century biography the period between 1918-1939 memoirs Contemporary Times (after 1944), art art of the 19th century art of the 20th century 1900-1944 theatre / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Biografie Zwischenkriegszeit Erinnerungen Gegenwart, Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Theater