Warunki sprzedaży i formy płatności za książki, czasopisma i kartografię

  1. Zamówienia realizujemy w kolejności zgłoszeń.

  2. Zamówienia można składać pocztą elektroniczną również telefonicznie, osobiście lub pisemnie w innej formie.

  3. Umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia posiadania zamówionej pozycji przez Antykwariat POLIART w formie elektronicznej, listownej, telefonicznej albo wysyłki zamówionej pozycji, jeśli następuje wcześniej.

  4. Zamówione pozycje wysyłamy pocztą: przesyłką poleconą lub paczką na koszt i ryzyko zamawiającego.

Płatność za przesyłki w kraju zryczałtowana (stała opłata):

Na życzenie wysyłka przesyłką wartościową za dopłatą wg taryfy Poczty Polskiej. Wysyłka kurierem tylko po opłaceniu kosztów z góry przelewem na konto.

Wysyłka w odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach.

    5.   Zamówienia winny zawierać pełny adres zamawiającego, proszę o podawanie również numer telefonu i adresu e-mail.

    6.   Zamówienia realizujemy w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia (zwykle 1-2 dni robocze).

    7.   W przypadku zrealizowanego zamówienia, obejmującego zakupienie minimum 10 poz., udzielę rabatów przy zakupie (nie dotyczy to poz. o cenie  ponad 500 zł/sztuka):
          - na kwotę ponad 1000 zł w wysokości 5%
          - na kwotę ponad 3000 zł w wysokości 10%
          - na kwotę ponad 5000 zł w wysokości 15%.

    8.   Dla osób i instytucji na ich życzenie wystawiamy faktury VAT po podaniu nr NIP w zamówieniu, pozostałym osobom przesyłamy paragony.

    9.   Oferowane poz. posiadamy zwykle w 1 egz., jednakże niektóre posiadamy w 2 lub więcej egzemplarzach.

  10.   Przy płatności poprzez Paypal do kwoty zapłaty doliczamy 5% na koszty transferu/opłaty, inne formy płatności związane z dodatkowymi kosztami obciążają wyłącznie kupującego.

Prosimy o podawanie zainteresowań, istnieje możliwość przygotowania indywidualnych ofert dla poszczególnych odbiorców szczególnie w zakresie pocztówek i grafiki (wysyłamy kserokopie albo skany z podaniem niezbędnych informacji dot. obiektów).
Istnieje również możliwość przejrzenia w siedzibie antykwariatu jego zasobów - służymy wstępną informacją - koniecznie po tel. uzgodnieniu terminu wizyty.

Dziękuję za złożone zamówienia
Beata Kalke