Literatura


BCW
- Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1-3. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 1984-2001 (t.3 do litery Q) - do nadal.
Bibliografia 1901-1917 - Bibliografia dla dzieci i młodzieży 1901-1917. Literatura polska i przekłady. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 2005.
Boczar 2010
- Elżbieta Boczar: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży. Wiek XIX. Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka, 2010.
BP
1901-1939 - Bibliografia polska 1901-1939. T. 1 i następne. Warszawa: Biblioteka Narodowa, od 1986 do nadal.
BHP - Bibliografia historii Polski XIX i XX w. Warszawa: Wydawnictwo DiG, od 2000 do nadal.
CKCW - Centralny Katalog Czasopism Wojskowych. T. 1-2. Warszawa: Czasopisma Wojskowe, 1967, 1969 (opracowali Regina Hancko i Zenon Rutkowski, zaś t.2 również Kazimierz Zieliński; Wojskowe Centralna Biblioteka Wojskowa).
Chojnacki 1970 - Chojnacki Władysław: Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
Chojnacki 2005 - Chojnacki Władysław: Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwo LTW, 2005.
Ciborska 2000 - Elżbieta Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2000.
Cieślakiewicz, Falkowska, Paczkowski 1984
- Cieślakiewicz Jadwiga, Falkowska Hanna, Paczkowski Andrzej: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1984.
Corpus - Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. T. 3. Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Księgarnia Akademicka 1999-2015 (w 8 vol.)
DBE - Deutsche biographische Enzyklopädie (DBE). T. 1-10. München: Deutscher Tschenbuch Verlag; K. G. Saur, 2001.
DPP
- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. T. 1-5. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i inne, 2000-2004.
Dobroszycki 1962 - Dobroszycki Lucjan: Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945. Opracował Lucjan Dobroszycki; przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej; pod kierownictwem naukowym Stanisława Płoskiego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962.
Dramat polski - Stanisław Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej: Dramat polski 1765-2005. T. 1-3. Warszawa: Instytut Teatralny, 2014.
EK - Encyklopedia katolicka. T.1-20. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985-2014.
Encyklopedia Krakowa
- Encyklopedia Krakowa. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Encyklopedia muzyczna - Encyklopedia Muzyczna PWM. [T. 1-12 z dodatkami]. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 1998-2012 [t. 1-12; dodatki do nadal].
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii - Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Pod redakcją Kazimierza Dopierały. T.1-5. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2003-2005.
Estreicher w. XIX, wyd. 2- Karol Estreicher: Bibliografia Polska XIX stulecia. Wydanie 2. T. 1 i następne. Kraków 1959 do nadal.
EWoJ
- Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna; Wydawnictwo WAM, 2004.
Fotoblok - Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych (red. naukowa Łukasz Gorczyca i Adam Mazur). Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.
Fotografowie 1946-2006
- Fotografowie 1946-2006. Słownik biograficzny fotografów polskich (członków ZPAF). Warszawa: Związek Polskich Artystów Fotografików, 2006.
Geografowie - Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1-3.  Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018.
Gliński - Jan Bohdan Gliński: Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. T. 1-5. Wrocław; Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, od t. 2 Naczelna Izba Lekarska, 1997-2012.
Góra, Woźniakowski 2008 - Góra Barbara, Woźniakowski Krzysztof: Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008.
Jagielska 1996 - Jagielska Elżbieta: Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1996.
Jakubek 2004 - Jakubek Mariusz: Prasa krakowska 1795-1918. Bibliografia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
Jarowiecki 1978 - Jarowiecki Jerzy: Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1978.
Jarowiecki 2002 - Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002.
Jarowiecki, Wójcik 1992
-  - Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992.
Kowalik - Kowalik Jan: Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. T.1-5. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1976-1988.
KAP 1930 - Księga Adresowa Polski (Wraz z W.M. Gdańskiem) Dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa = Annuaire de la Pologne (Y Compris la V.L. de Dantzig) pour la Commerce, L'Industrie, les Métiers et L'Agriculture. 1930. Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, [1930].
Kaszubina 1967 - Kaszubina Wiesława: Bibliografia prasy łódzkiej 1863-1944. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
Księga rzemiosła - Księga rzemiosła polskiego. [Warszawa]: Informacja Gospodarcza "Ingos" Spółdzielnia Wydawnicza, 1949.
Lerski 2004 - Lerski Tomasz: Syrena Record. Pierwsza polska wytwórnia fonograficzna = Poland's first recording company 1904-1939. New York, Warsaw: Editions "Karin", [2004].
Lewandowska 1993 - Stanisława Lewandowska: Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1993.
LHP - Leksykon historii Polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995.
Literatura czeska 1990 - Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. 2, Literatura czeska. Katowice: Śląsk, 1999.
Łoza 1 - Łoza Stanisław (red.): Czy wiesz kto to jest [1]. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1938.
Millak 1963 - Konrad Millak: Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394-1918. Lublin: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1960-1963.
Miszczuk 1983
- Marian Miszczuk: Spis tytułów prasy harcerskiej 1911-1939. Warszawa: Zespół Historyczny GK ZHP, 1983.
Mroczkowski, Nowosad-Łaptiew 1979
- Mroczkowski Władysław, Nowosad-Łaptiew Halina: Polska prasa konspiracyjna 1939-1945. Prasa Powstania Warszawskiego 1944. Katalog. Warszawa: [Centralne Archiwum KC PZPR], 1979.
Najpierw okładka! - Najpierw okładka! Polskie okładki książkowe 1944-1970. Gdańsk: Czysty Warsztat, cop. 2017.
Oracki 1983 - Tadeusz Oracki: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1983
Paczkowski 1980 - Paczkowski Andrzej: Prasa polska w latach 1918-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
PIB - Baumgartner Gabriele (opr.): Polski Indeks Biograficzny. Polnischer Biographischer Index. Polish Biographical Index. T. 1-4. München: K. G. Saur, 1998.
Polonica zagraniczne - Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 1-5. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1975-2003.
PSB - Polski słownik biograficzny. T. 1- . Kraków: Polska Akademia Umiejętności, potem Polska Akademia Nauk oraz wspólnie, 1935 do nadal.
PSJ - Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1-2. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003.
Rypson 2017 - Piotr Rypson: Czerwony monter. Mieczysław Berman. Grafik, który zaprojektował polski komunizm. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017.
SBP - Słownik biologów polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
SBDPRR
- Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1-3 (do litery K). Warszawa: "Książka i Wiedza" (t. 3 Muzeum Niepodległości, cop. 1992), 1978-1992).
SBHP
- Słownik biograficzny historii Polski. T.1-2. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2005.
SBSP
- Włodzimierz Wincławski: Słownik biograficzny socjologii polskiej. Warszawa; Toruń: Wydawnictwo Naukowe PWN, potem Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2001-2011. T. 1-4.
SBTP T.1
- Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965. [T. 1]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
SBTP T.2 - Słownik biograficzny teatru polskiego 1900-1980. T. 2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
SHP - Słownik historyków polskich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994.
Słabczyńscy 1992 - Wacław i Tadeusz Słabczyńscy: Słownik podróżników polskich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992.
Słownik muzyków polskich
- Słownik muzyków polskich. T. 1-2. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964-1967.
SPTK - Słownik polskich teologów katolickich. T. 1-9. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej (potem Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 1981-2006.
SPKP - Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
Szarejko - Szarejko Piotr: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1-6. Warszawa: Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (t. 1); Wydawnictwo Naukowe Semper (t. 2-4); Bellona (t. 5-6), 1991-2001.
WE PWN - Wielka Encyklopedia PWN. T. 1-31. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001-2005.
WET - Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 1995.
Wolański 2003 - Wolański Ryszard: Pop, rock, jazz, folk. Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. T. 1-3. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ, 2003.
WPPiBL: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1-10. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i inne, 1994-2007.
WSB - Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
WUP - Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 1-4. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 1998-2002.
Zbiór poetów t. 6 - Zbiór poetów polskich XIX w. Księga szósta. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975 (opracował Paweł Hertz).
Zieliński 1932
- Stanisław Zieliński: Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci - pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni. Warszawa: [nakładem Instytutu Wydawniczego Ligi Morskiej i Kolonjalnej?], 1932 (1933 na przedniej okładce).
Zieliński 1981 - Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944. Opracowanie i redakcja Zygmunt Zieliński. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1981.
Żynda 1970
- Bolesław Żynda: Bibliografia wydawnictw Księgarni św. Wojciecha 1895-1969. W 75-lecie działalności wydawniczej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1970.